Stævnrørssystemer

Thordon Bearings Inc. er et familie ejet firma med en state-of-the-art polymer processing fabrik samt in-house design, CAD og produktudviklingsfaciliteter i Burlington, Ontario, Canada. Firmaet blev grundlagt i 1911 og har i dag et omfattende distributionsnetværk som dækker mere end 70 lande.

Læs mere på http://www.thordonbearings.com/

Et af Thordon’s produkter er deres vandbaserede COMPAC lejesystem der anvender havvand som smøremiddel i stedet for olie.

Inden vandet pumpes ud i de elastomeric polymeriske lejer, er det renset for urenheder i det integrerede Thordon vandbehandlingsanlæg og efter brug returneres vandet til havet.

COMPAC anlægget har blandt andet følgende kvaliteter og fordele:

  • Systemet er enkelt i sin opbygning, pålideligt i drift og indeholder ikke olie
  • Ingen fare for forurening
  • Kvalitetssikring af vandmængden sikrer lang levetid for lejerne
  • Godkendt af alle førende klassifikationsselskaber
  • garantiperiode på op til 15 år
  • Lejerne kan inspiceres og renoveres, uden at propellerakslen fjernes
  • Reduceret doktid, idet lejerne kan udskiftes, inspiceres og geninstalleres på få timer

Compac anlægget er installeret i mere end 500 skibe – både kommercielle skibe, flådefartøjer og US Coast Guard fartøjer

Kontakt os for yderligere information eller specifikt tilbud.